Geotekstil Keçeler

Sentetik kısa elyafların iğneleme yöntemiyle mekanik olarak birleştirilmesiyle oluşan ürüne örgüsüz Geotekstil denir.Örgüsüz Geotekstilde atkı ve çözgü yoktur.Buna karşılık mukavemeti elyafların birbirine karışmasıyla ve ısıl işlemle oluşur.

Kullanım Alanları

  • Su Yalıtımı Koruma : Bina temellerinde basınç etkisi ile yalıtım malzemesinin delinme riski yüksektir basıncı yayıcı etki olarak Geotekstil kullanılması gerekir.Yapıdaki hareketlerde yalıtımın serbest bir şekilde çalışmasını sağlar.Delinme ve aşırı sürtünmeden dolayı yırtılma ve zedelenme riskini önler.Geomembran altında ve üstünde koruma görevi görür.
  • Drenajda : İğnelenme yöntemi ile birleştirilmiş örgüsüz ve ısıl işlemli yapısıyla ideal bir filtre malzemesidir.Teras bahçe drenajları ve perfore boru kaplaması yapmak kolaylıkla mümkündür.Ayrıca tünel ve istinat duvarı gibi dikey uygulamalarda da düzlem içi yüksek drenaj kapasitesi ile bu zor uygulamalarda gereken drenajı sağlar.
  • Su Kanallarında : Zeminde mevcut olabilecek sülfat gibi betona zararlı maddelerden betonu korumak için kanal betonu ile zemin arasında Geotekstil kullanılmaktadır.
  • Çatı ısı yalıtımı üzerinde : Yüksek delinme dayanımından dolayı ısı yalıtımının üzerine serilir.Altındaki malzemeleri darbelerden korur.
  • Zayıf zeminlerde ve yollarda : Zayıf zemin üzerine yapılması düşünülen yollarda temel malzemesinin zayıf zeminin içine batmasını engellemek ve zeminin stabilizasyonun sağlamak gereklidir.Zayıf zeminlerde temel altında kullanılarak Geotekstiller bir ayırıcı ve donatı malzemesi görevi görerek stabilize ederse beklenmeyen farklı oturmaların oluşma riskini azaltır.
  • Erozyon kontrolü : Sahil yapılarında dalga hareketlerinden dolayı dolgu malzemesinin hareketini önlemek için filtre ve yataklama malzemesi olarak kullanılır.Kaba ve ince malzemeleri etkili bir şekilde ayırır.Dalga hareketlerinden ortaya çıkan emme gücüyle ince malzemenin kaba malzemeye karışmasını engeller.