PVC Su Tutucu Bant,Boyut Belirleme

                                                      

Sututucu tipinin boyut şeçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

  • Beton Konstrüksiyonu
  • Beton Kalınlığı
  • Derz Genişliği
  • Derzdeki Genleşme(Daralma, Oturma gibi hareketlerin büyüklük derecesi)
  • Su basınç yüksekliği

Yer hareketlerinin yüksek olduğu (Özellikle deprem riskinin olduğu) yerlerde, derzlerdeki genleşme, daralma, oyurma gibi hareketlerin fazla olduğu su basıncının yüksek olduğu yerlerde seçilecek sututucu bantların et kalınlıkları fazla olanlar kullanılmalıdır.

Su tutucu bant en kesit uzunluğunun seçilmesinde aşağıdaki formüllere dikkat edilmesinde fayda vardır.

 L < t Olmalıdır
 L > 6a + d Olmalıdır
 Y > L - d/2 Olmalıdır
 X > 2a Olmalıdır
 
 
 L
En Kesit Uzunluğu (mm)
t Beton Kalınlığı
 a En büyük agrega tane çapı
d Derz Aralığı
y Beton yüzeyine olan uzaklığı (mm)
x  En yakın Donatıya uzaklığı
 
 Yardımcı olması amacı ile beton kalınlıklarına göre tavsiye edilen sututucu bant kesit boyutları ve et kalınlıkları Çizelge-B deki gibidir.
 

Çizelge-B

Beton Kalınlığı
(cm) T
Bant En Kesit Uzunluğu
(mm) L
 Bant Et Kalınlığı (mm)
a1 (min)
 20-40 150 3
35-50 200 4
40-60 250 4
50-70 300 4
60-80 350 4
80-100 400 6
100+ 450 8