PVC Su Tutucu Bant Montaj

Kademe betonu dökmek için yapılan derz alın kalıpları mutlaka 2 parçalı olmalı ve su tutucu bant 2 parçalı kalıp arasına konmalıdır. Su sızdırmazlığın tam olması için su tutucu bantın yüzeylerinde toz, harç parçaları, gibi ederansı zayıflatacak yabancı maddeler olmamasına ve beton tarafından çok iyi sarılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Beton uygun kıvamda olmalı ve hava boşluğu olmamasına dikkat edilmeli ve bu kısımlarda vibrasyonun çok iyi yapılması gereklidir.

Kaynaklama İşlemleri

PVC Sututucu Bantlar kesit yüzeyleri karşılıklı gelecek şekilde sıcak kaynaklama (eritme) sistemi ile birbirlerine eklenir. Bunun için gerekli malzemeler;

  • Kaynak Laması : Elektrikle termostatik olarak çalışabilen, elektriğin olmadığı şartlarda bütan gazı ile ısıtmaya elverişli, minimum 5 mm kalınlıkta bakır yada pirinçten yapılmış lama.
    Tel, Fırça, Bıçak,
  • Kaynaklama Kalıbı : Sututucuların tipine göre yapılmış ahşap veya alüminyumdan.
  • Kaynağın Yapılması : Kaynak yapılacak su tutucu bantların karşılıklı gelecek uçları bıçakla düzgün tam bir şekilde kesilir. Her iki parça kaynaklama kalıbına yerleştirilir. Bu esnada her iki parçanın alın yüzlerinin temas etmesine dikkat edilmelidir. Kaynak laması tel fırça ile temizlendikten sonra termostatlı ısıtıcılarda 150-170°C kadar ısıtılır. Bütan gazı beki ile yapılacak kaynaklamalarda yaklaşık 200°C kadar ısıtılır. Uygun ısıya gelen kaynak laması iki bandın alın yüzeyleri arasına yerleştirilir. ve her iki parçanın kalıp içinde kalan uçlarının erimesi beklenir. Erimenin gözle iyi kontrol edilmesi ve yanık olmamasına dikkat edilmelidir. Erime fazla olur ise kömürleşme meydana gelir. Sututucu Bant yeterince erimesinden sonra kalıp açılarak lama çıkarılır ve derhal iki bantın ucu birbirine bastırılarak sıkıştırılır. Kaynak yapılan yerin soğuması için bir süre beklenir(20 dakika). Bu sırada kaynak laması tel fırça ile temizlenmelidir. Soğuma bitince kaynak kalıbı yerinden çıkarılır.  Kaynağın düzgün olup olmadığı gözle ve elle kontrol edilir. Yanık olmamasına özellikle dikkat edilmeli, eğer yanık ise bant uçları yeniden kesilerek kaynak tekrar yapılmalıdır, aksi halde su sızıntısı meydana gelebilir.

Not: Talebiniz halinde termostat kontrollü kaynak makinesi ve ahşap kalıplar fabrikamızdan temin edilirler.